Quiz 1: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chiết Xuất Trong Pour Over

 
QUIZ 1
Như mọi người đều biết các kỹ thuật khi pour  (Bao gồm tốc độ, cách rảo, độ cao và độ lớn nhỏ của dòng nước, sự khuấy động…) có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiết xuất khi pour. Nhưng đây là yếu tố rất chủ quan vì mỗi barista sẽ có những kỹ thuật rất khác nhau. Nên ở đây chúng ta chỉ bàn tới những yếu tố khách quan từ môi trường tác động đến khả năng chiết xuất. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chiết xuất trong Pour Over:


1/ Độ xay  (Thô hay mịn sẽ ảnh hưởng đến thời gian chiết xuất)
2/ Thiết kế dụng cụ pha (v60, kalita, chemex, mellita sẽ cần những độ xay và thời gian chiết xuất tương đối khác nhau…)
3/ Chất liệu filter (vải, kim loại, giấy… sẽ tạo ra những hương vị và body khác nhau)
4/ Nhiệt độ nước khi pha (cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiết xuất của các chất trong bột cà phê)
5/ Các yếu tố môi trường xung quanh ảnh hưởng đến nhiệt độ nước trong  lúc pha (Thời tiết quá lạnh hay quá nóng, gió, máy lạnh…)
6/ Tỉ lệ cà phê với nước (1:13 cà phê sẽ đậm hơn 1:17)
7/ Chất lượng của nguồn nước (Nguồn nước có nhiều khoáng chất hay tạp chất hay không)
8/ Trọng lượng của bột cà phê khi pha (Lượng cà phê 10g hay 30g thời gian chiết xuất sẽ khác nhau)
9/ Chất lượng cà phê (Mới hay cũ, độ rang nhạt hay đậm cũng ảnh hưởng đến thời gian chiết xuất….)
10/ Thời gian chiết xuất (Nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiết xuất của các chất trong bột cà phê. Thời gian chiết xuất có thể do kỹ thuật rảo nhanh hay chậm, độ xay thô hay mịn, độ rang đậm hay nhạt, lượng cà phê sử dụng hay những yếu tố khác tạo nên)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox

@hoangnguyenngo